Tu znajdziesz pomoc - baza organizacji, placówek pomocy
i telefonów zaufania

Wejdź

Miejski Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

Wejdź

Świetlica
Socjoterapeutyczna dla Dzieci
w Wągrowcu

Wejdź