Szkolenie PWR

Program skierowany do mieszkańców miasta Wągrowca.
Zapisy do nowej edycji programu przyjmujemy od WRZEŚNIA 2021r.
pod numerem tel.67 2688814 lub osobiście w MOPiRPA w Wągrowcu

 

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE PROGRAMU - WIOSNA 2022

Celem Programu Wzmacniania Rodziny jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków oraz problemów związanych z zachowaniem w okresie dorastania młodzieży w wieku od dziesięciu do czternastu lat.
Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków.

„Program Wzmacniania Rodziny 10-14” obejmuje konkretne zadania, których celem jest pomóc rodzicom rozwijać umiejętności, które wspierają ich dzieci, jak również nauczyć rodziców w efektywny sposób dyscyplinować oraz ukierunkowywać swoje pociechy. Młodzież natomiast dowie się podczas zajęć jak radzić sobie ze stresem i presją rówieśniczą. Warsztaty mają ukierunkować dzieci na przyszłość tak, aby przyjęły postawę prozdrowotną i sprawić, by młodzież w większym stopniu doceniła swoich rodziców/opiekunów. 

Program realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu przy ul. Lipowej 34 przez siedem kolejnych sobót w trakcie 2-godzinach dopołudniowych sesji.
Warunkiem rozpoczęcia programu jest zebrania minimalnej wymaganej liczby uczestników.

Zajęcia przeprowadzą pedagodzy – socjoterapeuci pracujący na co dzień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Projekt realizowany jest w ramach zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca.

Więcej o programie możesz dowiedzieć się klikając ma ten link.

Aktualności

Ważne działy

Świetlica Socjoterapeutyczna
a

Świetlica Socjoterapeutyczna

Analizy, badania, diagnozy

Analizy, badania, diagnozy

Oferta szkoleń

Oferta szkoleń