Zmiana godzin dyżurów w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy

01.07.2020

Informujemy, że w okresie wakacji letnich dyżury w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w MOPIRPA będą odbywały się w środy w zmienionych godzinach tj. od 14.00 do 16.00. Z porady konsultantów skorzystać można obecnie wyłącznie w formie telefonicznej pod numerem telefonu 67 2688814

Oferta punktu skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej. Osoby dyżurujące w Punkcie posiadają specjalistyczne przeszkolenie z zakresu przemocy domowej.

Do zadań punktu należy:

  • udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym i przychodzącym,
  • poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,
  • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,
  • kierowanie do lokalnych placówek dla osób uwikłanych w przemoc domową,
  • interweniowanie w odpowiednich instytucjach,
  • prowadzenie i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie Wielkopolski dla osób uwikłanych w przemoc.

Dyżurujący:  Iwona Grochulska, Eugeniusz Nowicki

Aktualności

Świetlica Socjoterapeutyczna
a

Świetlica Socjoterapeutyczna

Analizy, badania, diagnozy

Analizy, badania, diagnozy

Oferta szkoleń

Oferta szkoleń