PRZEMOC może zdarzyć się wszędzie!

15.07.2021

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Do Pogotowia Niebieska Linia dzwonić można po wsparcie lub pomoc przez całą dobę na bezpłatny telefon 800-12-00-02

W naszym mieście po bezpłatną pomoc zgłaszać się można do:

  • Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w MOPiRPA, ul. Lipowa 34 - środa, godz. 16-18, w okresie wakacji letnich w godz.14-16, tel.67 26 888 14, 609 629 600
  • Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy, ul. Krótka 4,  tel.67 262 08 85, 67 262 28 88, 67 268 09 90, 510 924 485
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, tel.67 26 27 614, 67 26 27 933

 

 

Aktualności

Ważne działy

Świetlica Socjoterapeutyczna
a

Świetlica Socjoterapeutyczna

Analizy, badania, diagnozy

Analizy, badania, diagnozy

Oferta szkoleń

Oferta szkoleń