Kontakt

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Lipowa 34
62-100 Wągrowiec

Tel. 67 26 888 14

E-mail:  mopirpa@mopirpa.wagrowiec.eu

swietlica@mopirpa.wagrowiec.eu

www.mopirpa-wagrowiec.pl

Kierownik Ośrodka - mgr Lidia Kozdęba

Kierownik Zespołu Świetlicy Socjoterapeutycznej - mgr Beata Merlinger - Kubiak

Wychowawcy Świetlicy Socjoterapeutycznej

  • mgr Grażyna Dudek
  • mgr Agnieszka Nowicka
  • mgr Gizela Ziółkiewicz

Psycholog Świetlicy Socjoterapeutycznej - mgr Leszek Spychalski

Główna Księgowa Ośrodka - Krystyna Zych