Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 1. Wolicka Anna - Przewodnicząca Komisji
 2. Pauszek Marlena
 3. Nowakowska Katarzyna
 4. Nowak-Węklar Jolanta
 5. Nowicki Eugeniusz
 6. Wawrzyniak Roman
 7. Kaczmarek Piotr
 8. Jessa Alojzy
 9. Majorczyk Krzysztof

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Inicjowanie i koordynowanie polityki miasta wobec problemów uzależnień w mieście Wągrowcu;
 2. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w Wągrowcu;
 3. Występowanie z wytyczaniem priorytetów Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca;
 4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.