Trzeci Elementarz czyli Program siedmiu kroków - nabór realizatorów

Nauczyciele/pedagodzy szkół podstawowych w Wągrowcu

MOPiRPA w Wągrowcu wraz z Fundacją ETOH zaprasza Instruktorów programu profilaktycznego do realizacji programu profilaktycznego:

„Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”  - wiosna 2019

Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka uzależnień wśród uczniów w wieku 12-17 lat, połączona z elementami treningu umiejętności życiowych. Program dostarcza wiedzy o środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem oraz możliwości unikania tych zagrożeń, a także trenuje kilka ważnych umiejętności życiowych, takich jak odmawianie, zdolność do satysfakcjonującej zabawy bez sięgania po środki uzależniające oraz umiejętność konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi.

„Trzeci elementarz czyli Program siedmiu kroków” jest uzupełnioną i poprawioną wersją znanego programu "Drugi Elementarz ...".
W skład programu wchodzi cykl 8 zajęć dla młodzieży oraz 3 spotkania warsztatowe dla rodziców.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do realizacji wiosennej edycji programu proszone są o zgłoszenia telefoniczne lub osobiste w terminie do 7 marca 2019r w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i RPA w Wągrowcu pod nr tel 67 26 888 14 lub na adres e-mail: mopirpa@mopirpa.wagrowiec.eu

Program będzie realizowany pod warunkiem zebrania min.  7- osobowej grupy chętnych realizatorów/ nauczycieli. Wszelkie koszty realizacji programu ponosi MOPIRPA w Wągrowcu. Szkolenie realizatorów odbędzie się także w MOPIRPA w Wągrowcu.

Więcej informacji nt. programu znajduje się w załączniku.