PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY 10-14

Program skierowany do mieszkańców miasta Wągrowca.

Zapisy przyjmujemy do 11 października 2019r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 16.00

 pod numerem telefonu 67 26 888 14 lub osobiście w MOPiRPA,

ul. Lipowa 34 Wągrowiec

„Program Wzmacniania Rodziny 10-14” obejmuje konkretne zadania, których celem jest pomóc rodzicom rozwijać umiejętności, które wspierają ich dzieci, jak również nauczyć rodziców w efektywny sposób dyscyplinować oraz ukierunkowywać swoje pociechy. Młodzież natomiast dowie się podczas zajęć jak radzić sobie ze stresem i presją rówieśniczą. Warsztaty mają ukierunkować dzieci na przyszłość tak, aby przyjęły postawę prozdrowotną i sprawić, by młodzież w większym stopniu doceniła swoich rodziców/opiekunów.  Długofalowym celem „Programu Wzmacniania Rodziny 10-14” jest ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków oraz problemów związanych z zachowaniem w okresie dorastania. Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowanie kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród młodzieży.

Program realizowany będzie w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu przy ul. Lipowej 34 od 19 października 2019r. w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 12.00.

Zajęcia przeprowadzą pedagodzy – socjoterapeuci pracujący na co dzień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt realizowany w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Więcej o programie możesz dowiedzieć się klikając  tutaj