Ósmoklasiści na Archipelagu Skarbów

20 maja br., po raz szósty do Wągrowca zawitała ekipa trenerów programu profilaktyki zintegrowanej „ARCHIPELAG SKARBÓW”. Podczas dwóch dni programu w 3,5 godzinnych mityngach w sali kina MDK młodzież wszystkich klas ósmych wągrowieckich szkół aktywnie włączyła się w jego realizację.

W trakcie pierwszego dnia programu przedstawione zostały elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Bardzo istotnym elementem pierwszego mityngu było obrazowe przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. Pokazane zostały pozytywne aspekty budzących się z nową siłą impulsów seksualnych oraz emocjonalno-uczuciowych związanych z zakochaniem, a także złością i gniewem. Realizatorzy przedstawili także groźne aspekty żywiołów seksualności, uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi. W trakcie drugiego spotkania z młodzieżą bliżej omówiono zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym. Wyraźnie ukazano zarówno piękno seksualnej bliskości, jak też i szeroki wachlarz konsekwencji wczesnych kontaktów seksualnych – od bezpośrednich konsekwencji emocjonalnych, poprzez konsekwencje związane z budowaniem przyszłych związków, aż po konsekwencje zdrowotne. Skierowana była do młodzieży wyraźna zachęta do wstrzemięźliwości od przedmałżeńskiego współżycia seksualnego. Osobną troską objęto osoby, które w wyniku cudzego przymusu, lub też własnych decyzji, podjęły już kontakty seksualne.

W sposób bardzo wyraźny przedstawiona została wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazano siłę presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią.  W trakcie spotkania podjęto problem zachowań agresywnych i uprzedmiatawiających – szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami.

Na końcu programu odbył się Festiwal Wyspy Skarbów, na który prace przygotowali już wyłącznie ósmoklasiści. Festiwal jest elementem, w którym sama młodzież formułowała przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników.

W różnych momentach programu prezentowano wybrane wyniki badań nad postawami młodzieży. Wybór wyników opierał się na kryterium profilaktycznej przydatności przekazania ich młodzieży. W większości były to wyniki, które pokazywały dojrzałość i rozsądek młodych ludzi. W ten sposób spełniona zostaje zasada, że trwałe efekty oddziaływań uzyskać można tylko z pracy na pozytywach.

Najważniejsze treści programu ilustrowano zrównoważonymi świadectwami nieco starszych od uczestników współrealizatorów programu lub osób znanych ze świata sportu lub mediów.

W trakcie każdej części programu prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, których uczestnicy otrzymywali od realizatorów nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie.

W poniedziałek, w godzinach popołudniowych, w Sali Kina MDK odbyło się także spotkanie dla rodziców uczniów biorących udział w programie, w którym udział wzięło niestety tylko około 20 osób. Rodzice zapoznani  zostali z celami, założeniami i przebiegiem programu Archipelag Skarbów oraz  wybranymi wynikami badań, które pokazują chroniącą rolę rodziców i innych pozytywnych dorosłych w życiu ich własnych dzieci.

W każdej ze szkół podstawowych biorących udział w programie, odbyły się szkolenia dla rad pedagogicznych, w trakcie których nauczyciele zostali zapoznani z celami Archipelagu Skarbów i przekazywanych w nich treściach. Ponadto prezentowane były wyniki badań dotyczące młodzieży i skutecznych strategii profilaktycznych, które mogą zostać wykorzystane w pracy wychowawczej.

Opis treści programu: http://www.program.archipelagskarbow.eu/