Ogłoszenie o licytacji

Ogłoszenie o I przetargu (licytacji)

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu ogłasza I przetarg (licytacja) ustny nieograniczony na sprzedaż niskocennych składników majątkowych.

Przedmioty wystawione na sprzedaż to:

Przedmiot

Ilość sztuk

Cena wywoławcza

Butla gazowa 11kg na gaz propan-butan

(używana)  

1

70,00zł

Kuchenka gazowa MASTERCOOK 4- palnikowa

(używana, data pierwszej instalacji 2005r.)

1

160,00zł

Reduktor gazu z wężem

(używany)

1

25,00zł

 

Przetarg (licytacja) odbędzie się 11 października 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Lipowej 34, w sali nr 7.

Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniu licytacji w godzinach 8.30-9.30.

 

Uczestnik przetargu powinien w dniu przetargu posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości. Uczestnik przetargu, który wygrał, zobowiązany jest wpłacić kwotę ceny nabycia na konto MOPIRPA w ciągu 3 dni.

W przypadku opóźnienia Nabywcy z zapłatą ceny, MOPIRPA jest uprawniony do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu Nabywcy dodatkowego 1-dniowego terminu do zapłaty ceny.  

 

Informacje dodatkowe:

a)    minimalna kwota postąpienia wynosi co najmniej 1% ceny wywołania po zaokrągleniu do pełnych złotych;

b)    organizator, do czasu rozpoczęcia licytacji zastrzega sobie prawo do jej odwołania w części lub w całości bez podania przyczyn;

c)    przetarg jest ważny jeżeli nastąpi jedno postąpienie ponad cenę wywoławczą;

d)    osobą uprawnioną do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Magdalena Gruntkowska - Główny Księgowy  w godzinach pracy 13:00 –18:00, nr tel. 67 2688814

 

Kierownik MOPIRPA

Lidia Kozdęba